ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 06/1975, ΕΣΟ: 57909 | Fide: 42176778 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 10
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι