ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/2000, ΕΣΟ: 58020 | Fide: 42172101 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 954 9
2023B 1024 6
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -