ΜΠΟΡΙΣΟΒ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 04/2017, ΕΣΟ: 58050 | Fide: 42169216 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 853 6
2023B 830 7
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -