ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2012, ΕΣΟ: 58155 | Fide: 42167256 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -