ΚΕΪΣΙΔΟΥ ΡΟΔΗ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 58255 | Fide: 42170575 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 3
2023Α - 2
Παλαιότερα -