ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Η/Γ: 12/2003, ΕΣΟ: 58345 | Fide: 42174414 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1318 15
2023B 1326 10
2023Α - 0
Παλαιότερα -