ΜΠΑΚΙΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 58348 | Fide: 42178860 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -