ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 58398 | Fide: 42168660 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 874 8
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι