ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 08/1980, ΕΣΟ: 58445 | Fide: 42132096 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι