ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΓΙΣ

Η/Γ: 01/2015, ΕΣΟ: 58484 | Fide: 42161231 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 6
2023B 830 15
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι