ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Η/Γ: 02/2000, ΕΣΟ: 58625 | Fide: 42171830 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 1
Παλαιότερα -