ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 58754 | Fide: 42174520 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -