ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 58867 | Fide: 42188059 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -