ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 58911 | Fide: 42176840 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 942 7
2023B 830 9
2023Α - 0
Παλαιότερα -