ΝΑΪΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 58916 | Fide: 42178576 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι