ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2001, ΕΣΟ: 58941 | Fide: 25875108 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 3
2023B - 2
2023Α - 0
Παλαιότερα -