ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 59076 | Fide: 42179971 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -