ΠΕΡΖΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 59101 | Fide: 42174309 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 934 6
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι