ΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 59106 | Fide: 42174929 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1183 0
2023B 1183 6
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι