ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΤΩΡ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 59140 | Fide: 42174996 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 993 8
2023B 1014 6
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι