ΚΙΟΥΡΚΤΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 59174 | Fide: 42176786 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 887 8
2023B 849 7
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι