ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/1999, ΕΣΟ: 59177 | Fide: 42151732 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 6
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι