ΧΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 59193 | Fide: 42176646 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι