ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 59261 | Fide: 42177758 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι