ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/1981, ΕΣΟ: 59262 | Fide: 42177731 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι