ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 59263 | Fide: 42177740 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 819 7
2023B - 2
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι