ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/1995, ΕΣΟ: 59283 | Fide: 42177766 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1288 6
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι