ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 02/1974, ΕΣΟ: 59355 | Fide: 42187320 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -