ΠΛΙΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η/Γ: 11/2001, ΕΣΟ: 59365 | Fide: 42187427 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -