ΠΟΥΝΕΡΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ

Η/Γ: 11/1982, ΕΣΟ: 59366 | Fide: 42187460 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -