ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/1976, ΕΣΟ: 59373 | Fide: 42187443 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -