ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 59819 | Fide: 42184665 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
Παλαιότερα -