ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 59820 | Fide: 42184282 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
Παλαιότερα -