ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 59824 | Fide: 42184592 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
Παλαιότερα -