ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/1972, ΕΣΟ: 60098 | Fide: 42187249 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -