ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 60100 | Fide: 42186420 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
Παλαιότερα -