ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 60108 | Fide: 42187435 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -