ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΑΛΕΞ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 60109 | Fide: 42187478 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -