ΚΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 02/1984, ΕΣΟ: 60134 | Fide: 42187370 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -