ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 07/1979, ΕΣΟ: 60232 | Fide: 42187338 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -