ΜΑΝΟΥΚΙΑΝ ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 60398 | Fide: 42187389 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -