ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 60568 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -