ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/1987, ΕΣΟ: 60673 | Fide: 42188105 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι