ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/1976, ΕΣΟ: 60683 | Fide: 42188121 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι