ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 4 Saini,Nikoleta Loukia

Η/Γ: , ΕΣΟ: 99004, Fide: 42125430

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι