ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 6 Evangelinos,Konstantinos

Η/Γ: , ΕΣΟ: 99006, Fide: 42146356

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι