ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 9 THEODORAKIS,NIKOLAOS

Η/Γ: , ΕΣΟ: 99009, Fide: 42141648

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι