ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 10 SATLA,EFROSINI

Η/Γ: , ΕΣΟ: 99010, Fide: 42142156

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι