ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 11 KARANTONIOU,STYLIANOS

Η/Γ: , ΕΣΟ: 99011, Fide: 42139996

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι