ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 13 ZIAPAS-RODIS,DIMITRIOS

Η/Γ: , ΕΣΟ: 99013, Fide: 42147042

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι